Home Page Image

Philippe Bonhomme

 Thérapeute
Formateur Certifié Enelph
+ 32 (0)488 439 303
philippe@enelph.com

Visitez aussi Enelph.org !

 

De Enelph methode voor Energetische Harmonisatie en Herstel heeft als doel ons terug in contact te brengen met onze innerlijke rust en de zelfgenezende kracht in ons lichaam te re-activeren.

Deze zelfgenezende kracht is permanent aanwezig in ieder mens, maar wordt vaak verminderd door angsten en traumatische ervaringen uit de kindertijd of zelfs uit vorige levens.

Deze trauma’s laten sporen na in de vorm van een soort energetisch geheugen dat zich hoofdzakelijk rondom de hele ruggenwervel vestigt (onze energetische en neurale levensboom). Dit geheugen ligt ook aan de basis van het grootste deel van onze fysieke en emotionele klachten.

De Enelph methode voor Energetische Harmonisatie en Herstel verenigt de overdracht van energie met een behandeling van het lichaam door middel van een specifieke aanraking van de rug.
De energie wordt in de eerste plaats overgedragen tijdens een reeks van 3 opeenvolgende behandelingen die de basis vormen van de verzorging.

Deze energetische basisbehandelingen bestaan uit een zachte en gevoelige aanraking van de rug, met olie, hoofdzakelijk op de ruggengraat vanaf het staartbeen tot aan de kruin van het hoofd.
Deze aanrakingen zijn heel licht en persoonlijk, zonder verdere manipulatie.

Andere specifieke Enelph behandelingen zijn aangewezen in bepaalde gevallen: behandeling van de lever (innerlijke schoonmaak en zuivering), emotionele behandeling, behandeling als hulp bij het ontkomen aan een verslaving, behandeling voor het verwelkomen bij de geboorte, behandeling om het denken tot rust te laten komen, behandeling om het fysieke lichaam te aarden, etc...

In tegenstelling tot de basisbehandeling blijft de persoon tijdens deze specifieke behandelingen aangekleed.

Een therapeut die opgeleid is in de Enelph Methode werkt met het goddelijke Licht om de liefdevolle en vredevolle energie over te brengen en is daarbij een hulp bij het geleidelijk oplossen van het traumatisch geheugen. Deze behandeling heeft niet alleen als resultaat dat de symptomen verdwijnen, maar neemt ook de echte oorzaak van onze problemen weg.
Het lichaam, opgeladen met nieuwe lichtenergie, kan zo op een zachte manier zijn zelfgenezende kracht opnieuw activeren.

Resultaat van de behandeling:

De behandelingen volgens de Enelph Methode hebben een diepgaande werking en leiden tot resultaat op een verrassend snelle en efficiënte manier. Zij hebben een werking op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele plan (holistische benadering).
De gekanaliseerde, vredevolle energie is tegelijkertijd subtiel en krachtig. Zijn werking is viervoudig: het plaatsen van de energie, het circuleren van de energie, het uitwissen het energetisch geheugen en een algemene harmonisatie van de energie in het lichaam.

Het meest voorkomende resultaat van een Enelph behandeling is het gevoel van een diepgaande innerlijke rust. De mooie en zachte aanraking laat toe om in contact te blijven met die heilig plaats in onszelf en geeft een gevoel van algemeen welzijn en volledige ontspanning, een teken dat we ons in een andere dimensie bevinden dan de pure fysieke dimensie.

De Enelph methode is een hulpmiddel van het Licht om in direct contact te treden met ons hart. Eenmaal dit contact gevonden laten we de aangeboren intelligentie van het hart – deze energie vol van Vrede en Liefde- zijn werk doen: opening, transformatie en verzachting.

Vaak worden de volgende resultaten verkregen:

algemeen welzijn; verzachting en vermindering van stress; vermindering van verschillende fysieke en emotionele problemen (rugpijn, angstaanvallen, stress, pijn, etc.); een algemene verbetering van de gezondheid op alle niveaus; een verfijning van de intuïtie; meer zelfzekerheid bij het nemen van beslissingen; harmonie in de relaties; rust en beheersing in het dagelijkse leven; etc...

Verdere behandelingen:

De energie die geplaatst wordt tijdens een behandeling volgens de Enelph Methode opent energiekanalen vanuit de ruggengraat (zoals de nerven in een blad).

Ook al komt men meestal snel tot een positief resultaat, is het aan te raden om een reeks van 3 behandelingen te nemen met regelmatige tussenpauzes. Dit laat toe om dieper te gaan, want de geopende energiekanalen leiden tot nog beter resultaat tijdens de volgende behandelingen.

Alhoewel elk geval uniek is, is het vaak aan te raden om elke maand een extra behandeling te ondergaan en, indien nodig, nog eens een nieuwe reeks van 3 na enkele maanden.

PROBEER OOK EEN ENELPH BEHANDELING UIT, OM UZELF TE HARMONISEREN EN U ENERGETISCH OP TE LADEN!

 

 

Opm. Een Enelph therapeut stelt geen diagnose en is geen vervanging van een arts. Er wordt aangeraden aan patiënten om hun medische behandeling voort te zetten.

 

 

 

 

eXTReMe Tracker